Mini Salmon Cakes

Mini Salmon Cakes

$25.95

Served with lemon dill sauce. Priced per dozen unless otherwise noted. A two (2) dozen minimum please.