Polenta Cakes

Polenta Cakes

$15.95

Served with tomato marmalade. Priced per dozen unless otherwise noted. A two (2) dozen minimum please.